loader image

Duranay, Turkiye Energy & Infrastructure Project Finance Forum 2024 etkinliğine Lanyard Sponsor oldu.

Duranay, Türkiye Energy & Infrastructure Project Finance Forum 2024 etkinliğine Lanyard Sponsor oldu. 25 Nisan 2024 tarihinde Fairmont Quasar Istanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Infrastructure & Energy Finance Forum 2024 etkinliğine Duranay olarak Lanyard Sponsor olduğumuzu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.   Etkinliğe kaydolmak için: https://eelevents.co.uk/upcoming-events/turkish-infrastructure-and-energy-finance-forum-2024/

Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Acele Kamulaştırma Usulünün Yargısal Denetimi ve Mülkiyet Hakkı İhlali

Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Acele Kamulaştırma Usulünün Yargısal Denetimi ve Mülkiyet Hakkı İhlali I. Giriş Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların ve irtifak haklarının, belirli bir bedel karşılığında idare adına tescilini ifade etmektedir. Kamulaştırma işlemlerine ilişkin hususlar 2942

Elektrik Piyasasında Depolamalı Elektrik Üretim Projelerine İlişkin Güncel Veriler

Elektrik Piyasasında Depolamalı Elektrik Üretim Projelerine İlişkin Güncel Veriler Önümüzdeki dönemde elektrik piyasasındaki gelişmeler açısından en önemli gündem başlığı olacağını öngördüğümüz depolamalı elektrik üretimi ile ilgili olarak 20.09.2023 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait verilerin değerlendirildiği çalışma kapsamında yürürlükte olan önlisansların ve değerlendirme aşamasında olan başvuruların kaynak

Enerji Mevzuatında 10 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan Değişiklikler

Enerji Mevzuatında 10 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Enerji sektörü ile ilgili önemli değişiklikler getiren 7451 sayılı Kanun, 10 Nisan 2023 tarih ve 32159 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Maden Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4628 sayılı Kanun ve