loader image

Enerji

Enerji, küresel ekonomiye hayat veren en önemli güçtür. Günümüzde yaşanan global krizlere rağmen enerji yatırımlarının artmaya devam etmesi de bu gücün en büyük göstergesidir. Duranay olarak bizler enerji sektörünü merkeze alan bir yaklaşım ile enerji sektörünü ilgilendiren her konuda uzman ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

Alanında uzman ekibimiz ile enerji sektöründeki regülasyonlar, bu regülasyonların uygulanması ve uygulamadan kaynaklı yaşanan aksaklıkları yakından takip etmekteyiz. Enerji sektöründeki trendlerin ve teknolojilerin hızlı gelişimi ve değişimi nedeni ile yaşanan sık mevzuat değişikliklerinin neler olabileceğine ilişkin müvekkillerimizi önceden bilgilendirmekte ve olası risklere karşı hazırlamaktayız. Yaşanan mevzuat değişiklikleri sonrasında ise müvekkillerimiz için gerekli uyum süreçlerini takip ederek faaliyetlerinin mevzuat ile uyumlu olduğundan emin olmaktayız.

Mevzuata hâkim ekibimiz sayesinde yurt içinde ve aynı yetkinliğe sahip ağımız sayesinde yurtdışında yatırım trendlerini yakından takip etmekte ve müvekkillerimiz için yatırım fırsatlarını düzenli olarak raporlamaktayız. Müvekkillerimiz tarafından yapılan enerji yatırımlarının proje geliştirme aşamalarında onlara tüm süreç boyunca rehberlik etmekteyiz. Yatırım ve proje geliştirme aşamasına ilişkin hizmetlerimiz şirket kuruluş süreçlerini, yatırımın hukuki altyapısını oluşturmaya ilişkin ön lisans ve lisans aşamalarını, finansman modelleme ve süreçlerini, fizibilite çalışmalarını ve projeyi oluşturan tüm konuların takip ve koordinasyonunu kapsamaktadır.

Enerji sektöründe şirket birleşme ve devralmaları ve şirketlerin varlıklarına ilişkin lisans ya da işletme düzeyinde devir işlemleri konusunda hizmet vermekteyiz. Hem yurt içi hem de yurt dışı birleşme ve devralma işlemlerinde tecrübe sahibi olan ekibimiz ile sınır ötesi işlem stratejilerinin belirlenmesi, kurumsal yapılandırmalar, değerleme çalışmaları, finansman modellemeleri, due diligence incelemelerinin yapılması ve raporlarının hazırlanması ve geçiş sürecinde şirketi ilgilendiren her konuda kapsamlı uyum süreçlerini yürütmekteyiz.

Artan yatırımlar ile birlikte yatırımcıların proje finansmanı konusuna da ilgisi giderek artmaktadır. Projeleri için fon ihtiyacı duyan tüzel kişi müvekkillerimize fizibilite çalışmaları, finansal modellemeler konusunda danışmanlık hizmeti vererek geleneksel ve alternatif finansman yöntemleri konusunda bilgilendirmede bulunmaktayız. Proje finansmanının her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve proje finansmanı için gerekli olan hukuki belgeleri hazırlamaktayız. Ayrıca, projenin finansmanı ve işletme sürecinde ortaya çıkabilecek hukuki sorunlara yönelik çözümler sunarak müşterilerimizin yatırımlarını korumakta ve değer katmaktayız.

Enerji sektöründeki tüm paydaşlar arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın mahkemeler, tahkim ya da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümünde hizmet vermekteyiz. Enerji sektöründe uyuşmazlık çözümünde piyasa dinamiklerini kavramış, enerji sektörüne özgü yasal düzenlemeleri çok iyi bilen ve bununla birlikte uyuşmazlık çözümünde uzman kişilerle çalışılması oldukça önemlidir. Duranay olarak bizler enerji sektörünün elektrik, petrol ve doğalgaz gibi tüm alt piyasalarındaki uyuşmazlıklara ilişkin engin tecrübe ve deneyime sahibiz.

Enerji projelerinde kamulaştırma, devletin kamu yararına uygun olarak enerji projelerinin hayata geçirilebilmesi için el koyma sürecini ifade etmektedir. Kamulaştırma ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yapılır ve zarar gören hak sahiplerine belirli bir tazminat ödenir. Duranay olarak bizler, müvekkillerimizin kamulaştırma sürecinin yönetimi ve takibi için destek sağlamakla birlikte hak sahiplerinin tazminat taleplerinin doğru bir şekilde hesaplanması, kamulaştırma davaları için gerekli belgelerin hazırlanması ve mahkemelerde müvekkillerinin savunmasının yapılması gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Sözleşme süreçlerinin etkili yönetimi, projenin başarısı ve taraflar arasındaki ilişkilerin sürdürülebilirliği için oldukça önemlidir. Enerji sektöründe sözleşme yönetimi, projenin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve tamamlanması sürecinde taraflar arasındaki sözleşmelerin yönetilmesi ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğinden emin olunmasının sağlanmasıdır. Duranay olarak bizler, taraflar arasındaki tedarik, yapım, enerji alım satım sözleşmeleri ve benzeri sektöre özel nitelikteki sözleşmelerde; sözleşmenin hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi, sözleşme hükümlerinin uygulanması, sözleşme ihlalleri durumunda yasal işlemlerin yürütülmesi ve diğer sözleşme yönetimi süreçleri ile ilgili hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda gerektiği takdirde müvekkillerin haklarını korumak için müzakereleri yürütmekte, risk analizleri yapmakta ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini denetlemekteyiz.

Karmaşık yatırım süreçlerini içerisinde barındıran enerji projeleri kısa, orta ve uzun vadede birçok riski bünyesinde barındırmaktadır. Hem yatırım hem de işletme sürecinde yatırımcılar, bu risklerin birçoğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Duranay olarak bizler müvekkillerimizin karşı karşıya olduğu risklerin farkında olarak onlara günlük faaliyetleri ile ilgili düzenli uzman görüşü sağlama yönünde hizmet vermekteyiz. Bununla birlikte herhangi bir stratejik kararın verilmesi sırasında, uyuşmazlık öncesi aşamada veya uyuşmazlık sırasında somut olay bazında uzman görüşü de vermekteyiz. Uzman görüşlerinde konunun özelliğine göre disiplinler arası değerlendirmeler yapabilecek nitelikteki uzmanlarımız konu bazında farklı çözümlemeler getirebilmektedir.