loader image

Devlet Destekleri

Devlet yardımları sürdürülebilir ve rekabetçi kalkınma amacıyla kamu kaynağı kullanılarak gerçek veya tüzel kişilere normal piyasa koşullarında elde edemeyeceği bir ekonomik fayda sağlayan uygulamalardır. Kısa, orta ve uzun vadeli ekonomi politikaları ile uyumlu devlet teşvikleri ile mal ve hizmet üreticileri desteklenmektedir. Duranay olarak müvekkillerimizin yatırım kararı almasında faydalanabileceği teşviklerden haberdar olmasını ve yatırım ile ilgili teşviklerden yararlanmasını sağlamaktayız. Ayrıca bu yararlandırma ile birlikte teşviklerin fizibilite çalışmalarına uygulanması, yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin takibi ve raporlanması sürecine ve ilgili kamu kurumları ile olan ilişkilere destek olmaktayız. Bu kapsamda sunulan hizmet başlıkları şu şekildedir:

No posts found!