loader image

Hakkımızda

Duranay, tecrübelerin işlenerek katma değerli özgün hizmetlere dönüştürüldüğü İstanbul merkezli hukuk hizmet sağlayıcıdır. 

Bununla birlikte iş hayatının her alanını ilgilendiren konular ile ilgili alanında uzman danışmanları ile hukuk ile bütünleşik hizmetler sunmaktadır. Yerel ve global ekonomiye yön veren ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bireylere, tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara hizmet vermekte olan Duranay, müvekkillerinin karmaşık olarak gördüğü yasal süreçleri basite indirger ve bu yasal zorlukları fırsata ve değere dönüştürür.

Amacımız

Duranay, tüm hukuki meseleleri yalın hukuki bir bakış açısı yerine, ticari ilişkinin dinamiklerini gözeterek, disiplinler arası, analitik ve çözüm odaklı bir perspektifle ele alma ilkesini hedeflemiştir. Bunu yaparken de müvekkillerinin sadece Türkiye’de değil dünyada da mevcut ve gelecek ihtiyaçlarını gözetir ve bu ihtiyaçlara uygun hizmet üretmeyi ve üretilen hizmeti gereken nitelikte ve zamanında sunmayı hedeflemektedir. Duranay, müvekkillerini gereksiz hukuki ayrıntılara boğmadan ve onları karar aşamalarında gerekli yol gösterici, güncel doneler ile destekleyen bir hizmet sunar. Böylelikle tarafların tamamı için her türlü kaynak tasarrufunu maksimize eder ve daha etkin ve faydalı çözüme en kısa sürede ulaşır. Her şeyden önemlisi ise Duranay sunduğu hizmetler ile müvekkilleri, çalışanları ve toplum için daha iyi bir gelecek inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Değerlerimiz

Çalışanlarımız

Müvekkilleri için daha iyi bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan Duranay, bunun ancak her anlamda desteklenen, güçlü ve sağlıklı çalışanlar tarafından mümkün olabileceğini bilmektedir. Bunun için Duranay, hem çalışanları hem de müvekkilleri için daha iyi bir gelecek inşa etmeyi amaçlar.

Ağımız

Duranay, coğrafi sınırların bilincinde olan, sınırların ilerisini ve aralarındaki ilişkileri görebilen ve merkezsizleştirilmiş ekonomileri ve mekanizmaları da görmezden gelmeyen global stratejiler ile hareket etmektedir. Bunun için dünyanın her yerine uzanabilen ve herhangi bir konuyu sorunsuz bir şekilde koordinasyon ile yürütebilen geniş ve çeşitli bir ağa sahiptir.

Sürdürülebilir Çalışma Modelimiz

Sürdürülebilir bir geleceğin önemine inanan Duranay, kendisinin bir parçası olduğu değer zincirinin tüm paydaşlarına sosyal, çevresel ve yönetişim ilkelerine uyum konusunda destek olur ve bu konuda gönüllü hizmetlerde de bulunur. Söz konusu ilkeleri kendi çalışma hayatında da uygular.