loader image

Liderlerimiz

Cengiz
Güneş

Kıdemli Danışman

1995 yılından beri enerji ve altyapı sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapan Güneş, çeşitli yap işlet, yap işlet devret, işletme hakkı devri ve entegre altyapı projeleri ile ticari enerji ve maden yatırımlarının due diligence, fizibilite ve/veya fizibilite değerlendirme, finansman, değerleme, kuruluş yeri seçimi, özelleştirme, proje ve sözleşme yönetimi çalışmalarında bulunmuştur.

Halen enerji ve altyapı projelerine yönelik yatırım danışmanlığı yapmakta ve bu alanlarda çeşitli üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler vermektedir.

Enerji sektörü üzerine yayınlanmış çok sayıda makale ve söyleşisi bulunan Güneş’in, “İmtiyazlı Şirketler”, “Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devirlerinde Vergi Uygulamaları”, “Enerji ve Altyapı Yatırım Modelleri”, “Tüm Yönleri ile Elektrik Piyasası Uygulamaları” konularında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.

Başlıca çalışma alanları, yap işlet devret modeli, enerji piyasalarında yatırım hukuku, elektrik piyasası hukuku, kapasite projeksiyonu ve fiyat tahmin modelleri, piyasa simülasyonu, üretim planlama, portföy optimizasyonu, tarifeler, teklif bölgeleri, elektrik ticareti, yenilenebilir enerji, teşvik uygulamaları, özelleştirme, regülasyon, uluslararası enerji yatırımları, proje finansmanı, proje ve sözleşme yönetimidir. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) hakemidir.

“Uluslararası Ticari Tahkim ve Vergisel Sonuçları’’ başlıklı makalesi DÜNYA Gazetesi 1999 yılı ‘‘Fasih İnal Ekonomi Ödülleri’ ‘Mevzuat Ödülü’’ dalında, ödüle değer bulunmuştur.