loader image

Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Avukatları Yükümlü Olarak Tanımlayan Değişikliğin İptali

Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Avukatları Yükümlü Olarak Tanımlayan Değişikliğin İptali I. Giriş 3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Anayasa Mahkemesi’nin 18/01/2024 tarihli, 2021/28 Esas ve 2024/11 sayılı kararı (“Karar”) ile avukatların mesleklerini icra ederken malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiği veya kullanıldığı şüphesini

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrine İlişkin Bildirim Yükümlülüğüne Uyulmaması Sonucu Öngörülen İdari Para Cezasına İlişkin Düzenlemenin İptal

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrine İlişkin Bildirim Yükümlülüğüne Uyulmaması Sonucu Öngörülen İdari Para Cezasına İlişkin Düzenlemenin İptal I. Giriş 3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Anayasa Mahkemesi’nin 18/01/2024 tarihli, 2021/28 Esas ve 2024/11 Karar sayılı kararı ile hamiline yazılı pay senetlerinin devrine ilişkin bildirim yükümlülüğünün yerine

Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Acele Kamulaştırma Usulünün Yargısal Denetimi ve Mülkiyet Hakkı İhlali

Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Acele Kamulaştırma Usulünün Yargısal Denetimi ve Mülkiyet Hakkı İhlali I. Giriş Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların ve irtifak haklarının, belirli bir bedel karşılığında idare adına tescilini ifade etmektedir. Kamulaştırma işlemlerine ilişkin hususlar 2942

Birleşik Krallık’taki Şirketler İçin Önemli Reform: Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası

Birleşik Krallık’taki Şirketler İçin Önemli Reform: Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası I. Giriş Birleşik Krallık, ekonomik suçlarla mücadele ve Birleşik Krallık ekonomisine olan güveni artırma konusunda büyük bir gayretle çalışmakta ve bu konuda gerekli düzenleyici adımları atmaktadır. İngiliz Şirketler Sicili olarak adlandırılan Companies House’un 29 Eylül